Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Tháng 11 : 572
Năm 2022 : 17.036
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hè năm 2019 và chuẩn bị cho năm học 2019-2020

SỞ GD, KH&CN BẠC LIÊU      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THCS & THPT                             Độc lập–Tự do–Hạnh phúc

      TRẦN VĂN LẮM                           

 

       Số:     /KH- TVL                                         Vĩnh Bình, ngày 11 tháng 5 năm 2019

 

                                                        KẾ HOẠCH

V/v thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hè năm 2019

và chuẩn bị cho năm học 2019-2020.

 

Căn cứ công văn số 410/SGDKHCN-GDTrH-TX, ngày 02/5/2019 của Sở GD,KH&CN Bạc Liêu về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hè 2019 và chuẩn bị khai giảng năm học 2019-2020 cấp trung học. Trường THCS & THPT Trần Văn Lắm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong hè năm 2019 và công tác chuẩn bị cho năm học 2019-2020  như sau:

 1. Các công tác chuyên môn trong hè năm 2019
 1. Tổ chức giúp đỡ học sinh yếu kém và ôn tập, kiểm tra lại, xét lên lớp cho học sinh yếu
 1. Giúp đỡ học sinh yếu kém
 • Tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch giúp đỡ học sinh xếp loại học lực yếu kém. Để thực hiện tốt yêu cầu này, căn cứ kết quả điểm kiểm tra học kỳ II và kết quả xếp loại học lực năm học 2018-2019.
 • Giáo viên chủ nhiệm thông báo cho cha mẹ học sinh biết những học sinh phải học phụ đạo trong hè (theo từng môn học cụ thế), trong đó có học sinh học yếu, kém một hoặc một số môn trong các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh... ( Dự kiến môn đăng ký cho học sinh trước 17/5/2019 theo mẫu)

          - Chỉ đạo các tổ trưởng chuyên môn biên soạn và thống nhất nội dung chương trình ôn tập phù hợp với đối tượng học sinh yếu kém  hoặc xây dựng đề cương thống nhất và hướng dẫn cho học sinh tự ôn tập trong hè sao cho phù hợp với điều kiện của mỗi học sinh, nhằm giúp cho những học sinh này sớm khắc phục được tình trạng mất kiến thức căn bản, đủ sức tiếp thu kiến thức mới trong năm học 2019-2020. ( Trước 25/5/2019).

 • Tổ chức cho học sinh đăng ký kiểm tra : Từ ngày 20/5/2019 đến hết ngày 25/5/2019.
 •  Tổ chức ôn tập kiểm tra lại : Từ ngày 27/5/2019 đến 15/6/2019.
 • Tổ chức kiểm tra lại : Từ ngày  17/6/2019 đến 21/6/2019.

         b.Kiểm tra lại, xét lên lớp cho học sinh xếp loại học lực yếu và ôn tập kiểm tra đầu năm học

          - Chỉ đạo các tổ trưởng chuyên môn, bộ môn biên soạn và thống nhất đề cương ôn tập gồm nội dung kiến thức, kỹ năng được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông học kỳ II năm học 2018-2019 để tổ chức ôn tập kiểm tra lại hoặc hướng dẫn học sinh tự ôn tập trong hè, nhằm chuẩn bị tốt cho việc làm bài kiểm tra đầu năm học.

          -  Duyệt kết quả kiểm tra lại : 28/6/2019.

          - GVCN lớp cập nhật kết quả kiểm tra lại vào sổ điểm và học bạ ngày 01/7/2019 đến 02/7/2019. ( Đối với lớp có học sinh kiểm tra lại)

         - Ổn định tổ chức 1ớp cấp trung học  ngày 20/7/2019.

2. Công tác xây dựng chương trình giáo dục, dạy học tự chọn, dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh năm học 2019-2020

Tiếp tục thực hiện theo các văn bản hướng dẫn sau:

             - Công văn số 48/SGDĐT-GDTrH-TX ngày 29/01/2019 của Sở GDKHCN về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học;

             - Công văn số 1046/SGDĐT-GDTrH ngày 13/10/2017 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triên năng lực và phâm chât học sinh từ năm học 2017-2018 (có hướng dân bô sung tại Công văn số 1255/SGDĐT-GDTrH ngày 08/12/2017);

             - Công văn số 714/SGDĐT-GDTrH ngày 08/8/2017 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức dạy học phân hóa và dạy học tự chọn cấp trung học; các tổ chuyên môn xây dựng chương trình giáo dục và hoàn thành trước ngày 20/7/2019

3.Tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trung học (có công văn hướng dẫn sau)

4.Hoạt động hè:

Thời gian nghỉ hè :

+ Đối với học sinh lên lớp:  -Từ ngày 20/5/2019 đến ngày 19/7/2019.

+ Đối với học sinh kiểm tra lại: Sau khi hoàn thành kiểm tra lại được nghỉ đến 19/7/2019.

+ Thời gian đăng ký cho năm học 2019 -2020 : Từ ngày 12/7/2019-19/7/2019

              Nhà trường hướng dẫn cho học sinh tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Đội tại địa phương; tuyệt đối không để học sinh tham gia vào các tệ nạn xã hội gây mất an ninh trật tự.

              Phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội trong và ngoài nhà trường tổ chức tập hợp học sinh tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chăm sóc khu di tích lịch sử ở địa phương, nhằm giáo dục truyền thống cho học sinh. Tích cực tham gia phong trào giúp đỡ học sinh yếu kém,

             Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh để thông tin, hướng dẫn cho gia đình được biết các kế hoạch ôn luyện, tham gia các hoạt động sinh hoạt của nhà trường trong dịp hè như bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, học phụ đạo,... nhằm tạo điều kiện để học sinh tham gia tốt các hoạt động, đồng thời quản lý thời gian để học sinh không bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo vào các tệ nạn xã hội.

II. Công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2019-2020

 1. Vận động học sinh cấp THCS & THPT đến 1ớp;

             Có kế hoạch vận động học sinh ra lớp đối với THCS & THPT, không để xảy ra tình trạng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà học sinh không được đến lớp, đảm bảo huy động trên 95 % học sinh trong độ tuổi được đến lớp nhất là THCS để duy trì, giữ vững tỷ lệ đạt chuẩn phổ cập giáo dục.

             Tiến hành sữa chữa bàn ghế, đèn quạt  và tổng vệ sinh trong khuôn viên trường, nhằm đảm bảo cho năm học mới.

 1. Công tác tuyển sinh

  Tuyển sinh THPT lớp 10 theo phương thức thi tuyển. Tổ chức thi chính thức ngày 06/6/2019- 07/6/2019.

          Tuyển sinh THCS lớp 6 theo phương thức xét tuyển. Tuyển sinh lớp 6 năm 2019 – 2020 : 01/7/2019 – 31/7/2019. ( theo kế hoạch của PGD &ĐT Hòa Bình)

        3.Công tác thư viện, thiết bị dạy học, thực hành thí nghiệm:

Chỉ đạo cán bộ thư viện, thiết bị dạy học tiến hành sắp xếp tổ chức quản lý sách, phân loại sách tránh bị thất thoát trong thời gian nghỉ hè và báo cáo trước 18/5/2019. Đồng thời kiêm kê thiết bị, đồ dùng dạy học, thực hành thí nghiệm, báo cáo tình hình và số liệu khai thác, sử dụng thiết bị theo công văn 1177/SGD ĐT-GDTrH ngày 15/11/2017 của Sở GD,KH&CN trước 18/5/2019 .

Chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn đối chiếu giữa yêu cầu tối thiểu về sách giáo khoa, sách tham khảo, thiết bị dạy học và thực hành thí nghiệm quy định trong chương trình theo từng khối lớp so với số lượng hiện có của trường để đề xuất với lãnh đạo trường mua sắm bổ sung.

            Xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn kinh phí hoặc đề xuất cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt kinh phí, thực hiện mua sắm bổ sung đáp ứng yêu cầu tối thiểu về sách, thiết bị dạy học, thực hành thí nghiệm được quy định trong phân phối chương trình trước ngày 15/6/2019. ( Các tổ trưởng chuyên môn đề xuất về cô Ngoan tổng hợp báo cáo cho hiệu trưởng xem xét)

          Vận động và lập danh sách học sinh đăng ký tặng sách giáo khoa cũ cho trường, đồng thời thông báo danh sách học sinh được mượn, thuê sách giáo khoa trước khi nhà trường tổng kết năm học 2018-2019 và trước ngày khai giảng năm học mới. ( Thầy Trận, Cô Quyên thực hiện).

 1. Dạy học 02 buổi trên ngày:

Thực hiện từ năm học 2019-2020.

 1. Kiểm tra đầu năm học

        Cơ bản thực hiện như năm học 2018-2019, sẽ có văn bản hướng dẫn sau.

        Trước mắt, trường cần tổ chức tốt việc tuyên truyền vê ý nghĩa của hoạt động kiểm tra năng lực học sinh đầu năm học ( gắn việc sử dụng kết quả kiểm tra đầu năm học vào việc xếp lơp theo yêu cầu dạy học phân hóa như đã nêu tại Công văn số 714/SGDĐT-GDTrH ngàỵ 08/8/2017 hoặc có thể sử dụng kết quả kiểm tra đầu năm để bổ sung thêm bài kiêm tra thường xuyên (hệ số 1).

        Biên chế lớp học và bàn giao kết quả học tập, rèn luyện

       Căn cứ kết quả kiểm tra đầu năm học, kết quả năm học 2018-2019 và tình hình thực tế của đơn vị, nhà trường tiến hành biên chế các lớp học theo năng lực, trình độ của học sinh. Việc biên chế lớp học thực hiện theo Công văn Số 714/SGDĐT- GDTrH ngày 08/8/2017.

     Tổ chức tốt việc bàn giao kết quả học tập, rèn luyện của học sinh giừa các giáo viên cùng bộ môn và giáo viên chủ nhiệm lớp để giáo viên xây dựng kế hoạch giảng dạy, giáo dục phù hợp với năng lực học tập và đặc điểm tâm lí của từng nhóm, lớp học sinh (có biên bản bàn giao cụ thể, chi tiết; nội dung bàn giao chủ nhiệm lớp phải thể hiện được các nội dung cơ bản như tình hình chung của lớp, những trường hợp cá biệt...).

 1. Phân công chuyên môn

Tiếp tục thực hiện theo các văn bản hướng dẫn sau:

              - Công văn số 815/SGDĐT-GDTrH ngày 25/8/2016 về việc hướng dẫn bổ sung công tác phân công chuyên môn cấp trung học;

              - Công văn số 33/SGDĐT-GDTrH ngày 13/01/2016 về việc phê duyệt phân công chuyên môn;

              - Công văn số 1014/SGDĐT-GDTrH ngày 11/8/2014 về việc phân công chuyên môn cấp trung học từ năm học 2014-2015;

              - Công văn số 1055/SGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2012 về việc hướng dẫn tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động chuyên môn cấp trung học;

        8. Công tác tổ chức Hoạt động giáo dục hướng nghiệp, dạy và thi nghề phổ thông:

          Trường xây dựng kế hoạch và trình  Sở GD,KH &CN duyệt trước ngày 20/7/2019.

        9. Công tác xây dụng trường đạt chuẩn quốc gia và thư viện đạt chuẩn

Xây dựng kế hoạch trường đạt chuẩn quốc gia và thư viện đạt chuẩn và phát triển phấn đấu từng giai đoạn đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt chuẩn quốc gia để tham mưu kịp thời cho ƯBND huyện các ngành phối hợp với ngành giáo dục tố chức thực hiện đúng lộ trình kế hoạch đã đề ra.

10. Kiện toàn công tác tổ chức nhà trường: Thực hiện trước ngày 01/8/2019.

    - Lấy ý kiến tín nhiệm tổ trưởng: Từ ngày 20/5/2019 đến 25/5 2019 Các tổ chuyên môn chủ động thời gian mời BGH tham dự.

    - Tổ chức họp BCH Công đoàn, Đoàn TN, Đội, Thanh tra từ ngày 20/5 đến 25/5/2019, các tổ chức chủ động thời gian mời Bí thư, phó Bí thư chi bộ tham dự.

 Trên đây là một số công việc cơ bản, trọng tâm để thực hiện trong hè và chuẩn bị cho năm học mới của nhà trường. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu phát sinh khó khăn vướng mắc, bộ phận, tổ chuyên môn phản ánh trực tiếp về Ban giám hiệu để được hướng dẫn kịp thời.

          Nơi nhận:                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

             - Ban giám hiệu.                                                                      ( Đã ký)

             - Đoàn thể.

             -Tổ trưởng CM

             - Lưu VT                                                                         TRẦN NHẬT BẰNG


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới
Đang chờ cập nhật